โปรโมชั่น

สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน

* สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน

( เฉพาะลูกค้าดีแทคเติมเงินต้องมีอายุการใช้งาน 30 วันขึ้นไป )

* กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ

* จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข / วัน

* โทรสอบถามหรือขอรับบริการล่วงหน้า 081-570-9555

* ขอรับสิทธิ์ กด *140*2233# โทรออก

วันนี้ – 30 กันยายน 2561