จินตลีลารัชสมัยรัชกาลที่5 Reign Rama5 Dance โชว์ร่วมสมัย โทร.081-5709555
loincloth

จินตลีลารัชสมัยรัชกาลที่5 Reign Rama5 Dance

ข้อมูลการแสดง

ที่สุดของ การแสดง จินตลีลารัชสมัยรัชกาลที่5 Reign Rama5 Dance นำเสนอการแสดงระบำไทย ในชุดรัชสมัย รัชกาลที่ 5 เครื่องนุ่ง เครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนยุคสมัยในช่วงนั้น ที่ไทยได้รับอิทธิพลตะวันตก ซึ่งถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของไทย เครื่องนุ่งหญิง นุ่งผ้าลายโจงกระเบน เสื้อกระบอก แขนยาว ผ่าอก ห่มผ้าแพร จีบตามขวาง สไบเฉียงทับบนเสื้ออีกชั้นหนึ่ง  เครื่องชาย สวมเสื้อไทยราชปะแตน นุ่งผ้าโจงกระเบน สวมรองเท้าหนังสุภาพ นักแสดงประกอบการแสดงแบบวัฒนธรรมในช่วงสมัย ด้วยท่าทาง จริต กริยาร่วมสมัย ย้อนวันวานอันเป็นเอกลักษณ์ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5  อีกหนึ่งการแสดงคุณภาพสังกัด ที่สุดโชว์

The greatest performance Reign Rama5 Eurhythmic Dance represents Thai dancing from the king Rama 5 era. The uniforms are identical and reflect that era when Thailand was influenced by western culture which is considered to be the era of uniform transformation of Thailand. Female uniform composes of loincloth, long sleeves cylinder shirt exposing the chess and covered with a satin cloth pleated crossing the body with another layer of a breast cloth. Male uniform composes of Raj pattern shirt, loin cloth and neat leather shoes. The actors show the culture in that period with posture and contemporary acting that represent the identity of the king Rama 5 period. It is another qualified show of TEESUDSHOW.

ชื่อการแสดง    : จินตลีลารัชสมัยรัชกาลที่5 Reign Rama5 Danceติดต่อการแสดง  : 081-570 9555
ระยะเวลาแสดง : 5 – 8  นาที หรือแล้วแต่ระบุพื้นที่รับงาน        : ทั่วประเทศ
จำนวนนักแสดง : 5 – 10 ท่าน หรือแล้วแต่ระบุภายใต้สังกัด       : ที่สุดโชว์

โชว์ครบจบที่เดียว

นักแสดงคุณภาพเชื่อถือได้

มั่นใจถึงหน้างานตรงเวลา

แชร์โชว์นี้ให้เพื่อนของคุณ

ภาพการแสดง

วีดีโอการแสดง